Ask the Optician

ASK NOW

Är receptet för kontaktlinser detsamma som för glasögon?

I den här artikeln kommer vi att besvara frågan “Är det samma synrecept för kontaktlinser som för glasögon?” samt undersöka dessa två recepten. Man skulle kunna tro att recepten är desamma, men är det verkligen så?

Svaret är nej! Ditt synrecept för kontaktlinser och glasögon är inte detsamma. Då glasögon ligger lite framför ögonen och kontaktlinser sitter direkt på dem, behöver man göra två separata synundersökningar för att fastställa ett recept för kontaktlinser och ett recept för glasögon.

Hur skiljer sig recept för kontaktlinser från glasögon?

Dessa två skiljer sig åt eftersom recept för kontaktlinser innehåller vissa specifikationer som inte ingår i ett glasögonrecept. Om du vill ha möjlighet att bära både kontaktlinser och glasögon måste du känna till båda recepten. 

Den viktigaste skillnaden mellan receptet för kontaktlinser är att det innehåller ytterligare specifikationer som inte gäller för glasögon, som t.ex. baskurva och diameter. Med dessa i åtanke ska vi nu ta reda på grunderna för att läsa båda recepten.

Hur läser man ett recept för kontaktlinser

En del av specifikationerna i ditt recept för kontaktlinser kommer att kännas obekanta om du hitills enbart har haft glasögon. Alla siffror och bokstäver fyller dock ett unikt syfte. Är osäker på var du kan hitta dessa uppgifter? Kika på ditt slutet av ditt kontaktlinsrecept, sidan av lådan på ett linspaket eller på en av förpackningarna. Detta är vad varje uppgift betyder:

– Diameter (DIA):Den här variabeln avgör vilken bredd som behövs för dina ögon. Den anges i millimeter.

– Baskurva (BC):BC anger vilken kurva som passar till dina ögon: BC är också vanligtvis skrivet i millimeter.

– Sfär/styrka (SPH/PWR):Sfären eller styrkan används för att fastställa om du är långsynt (hyperopi) eller närsynt (myopi). Symbolen ( + ) används för hyperopi, medan symbolen ( – ) används för myopi. 

Om ditt recept är för astigmatism och du behöver toriska linser hittar du även dessa uppgifter:

– Cylinder (CYL):Den här siffran visar den extra korrigeringseffekt som behövs för din astigmatism. Den visas som ett plus eller minus tillsammans med ett negativt värde som är en multipel av 0,25.

– Axis (AX):Den här siffran korrigerar den oregelbundna böjning av ögat som orsakas av astigmatism. Den avgör vilken korrigeringsvinkel som behövs och är mellan 0 och 180 grader.

Kontaktlinsrecept för presbyopi innehåller följande: 

– Tillägg (ADD):Det är ett värde mellan 0,50 och 3,00, eller lågt, medelhögt eller högt, och visar vilken korrigeringsnivå du behöver för att kunna se klart på nära avstånd.

– Dominant (D/N):Det dominerande eller icke-dominanta ögat markeras på recept för multifokala eller bifokala linser med “D”/”N” eller “OD”/”OS”.

Hur läser man ett recept för glasögon?

När du jämför ovanstående värden med din glasögonrecept kommer du att se skillnaderna. Så här gör du för att förstå ditt glasögonrecept:

– Sfär (SPH):( +) eller ( – ) avgör om du är lång- eller närsynt och siffran som följer efter är korrigeringsstyrkan.

– Addition (ADD):Detta värde visar den korrigering som behövs för näravstånd för aktiviteter som till exempel läsning.

– Cylinder (CYL):Det här värdet motsvarar hur mycket korrigering din astigmatism behöver. Om det här fältet är tomt behöver du ingen

– AXIS (AX):Detta anger cylinderns placering/vinkel och är mellan 0 och 180 grader.

– Pupillary distance (PD):This figure indicates the distance between your pupils. Use our pupillary distance tool if you need to find it out.

– Pupillavstånd (PD):Även kallat pupilldistans. Detta mått talar om avståndet mellan dina pupiller. Använd vårt verktyg för att mäta pupilldistans här.

– Prisma:För dig som drabbas av muskelobalans i ögonen kan prismakorrigering korrigera dubbelseende (diplopi).

– Bas:Basen visar vilken riktning prismat i linserna ska ha och anges vanligen som IN, OUT, UP eller DOWN.

Som du kan se, stämmer inte alla värden på ditt recept för kontaktlinser och glasögon överens med varandra. Det är viktigt att förstå skillnaden för att undvika att bära glasögon eller linser med felaktiga recept, vilket i sin tur kan leda till besvär som suddig syn. Nu när du kan och är medveten om skillnaden mellan recept för kontaktlinser och recept för glasögon är du redo att sätta igång med just din beställning!

Är receptet för kontaktlinser detsamma som för glasögon?

Ask the Optician

ASK NOW

I den här artikeln kommer vi att besvara frågan “Är det samma synrecept för kontaktlinser som för glasögon?” samt undersöka dessa två recepten. Man skulle kunna tro att recepten är desamma, men är det verkligen så?

Svaret är nej! Ditt synrecept för kontaktlinser och glasögon är inte detsamma. Då glasögon ligger lite framför ögonen och kontaktlinser sitter direkt på dem, behöver man göra två separata synundersökningar för att fastställa ett recept för kontaktlinser och ett recept för glasögon.

Hur skiljer sig recept för kontaktlinser från glasögon?

Dessa två skiljer sig åt eftersom recept för kontaktlinser innehåller vissa specifikationer som inte ingår i ett glasögonrecept. Om du vill ha möjlighet att bära både kontaktlinser och glasögon måste du känna till båda recepten. 

Den viktigaste skillnaden mellan receptet för kontaktlinser är att det innehåller ytterligare specifikationer som inte gäller för glasögon, som t.ex. baskurva och diameter. Med dessa i åtanke ska vi nu ta reda på grunderna för att läsa båda recepten.

Hur läser man ett recept för kontaktlinser

En del av specifikationerna i ditt recept för kontaktlinser kommer att kännas obekanta om du hitills enbart har haft glasögon. Alla siffror och bokstäver fyller dock ett unikt syfte. Är osäker på var du kan hitta dessa uppgifter? Kika på ditt slutet av ditt kontaktlinsrecept, sidan av lådan på ett linspaket eller på en av förpackningarna. Detta är vad varje uppgift betyder:

– Diameter (DIA):Den här variabeln avgör vilken bredd som behövs för dina ögon. Den anges i millimeter.

– Baskurva (BC):BC anger vilken kurva som passar till dina ögon: BC är också vanligtvis skrivet i millimeter.

– Sfär/styrka (SPH/PWR):Sfären eller styrkan används för att fastställa om du är långsynt (hyperopi) eller närsynt (myopi). Symbolen ( + ) används för hyperopi, medan symbolen ( – ) används för myopi. 

Om ditt recept är för astigmatism och du behöver toriska linser hittar du även dessa uppgifter:

– Cylinder (CYL):Den här siffran visar den extra korrigeringseffekt som behövs för din astigmatism. Den visas som ett plus eller minus tillsammans med ett negativt värde som är en multipel av 0,25.

– Axis (AX):Den här siffran korrigerar den oregelbundna böjning av ögat som orsakas av astigmatism. Den avgör vilken korrigeringsvinkel som behövs och är mellan 0 och 180 grader.

Kontaktlinsrecept för presbyopi innehåller följande: 

– Tillägg (ADD):Det är ett värde mellan 0,50 och 3,00, eller lågt, medelhögt eller högt, och visar vilken korrigeringsnivå du behöver för att kunna se klart på nära avstånd.

– Dominant (D/N):Det dominerande eller icke-dominanta ögat markeras på recept för multifokala eller bifokala linser med “D”/”N” eller “OD”/”OS”.

Hur läser man ett recept för glasögon?

När du jämför ovanstående värden med din glasögonrecept kommer du att se skillnaderna. Så här gör du för att förstå ditt glasögonrecept:

– Sfär (SPH):( +) eller ( – ) avgör om du är lång- eller närsynt och siffran som följer efter är korrigeringsstyrkan.

– Addition (ADD):Detta värde visar den korrigering som behövs för näravstånd för aktiviteter som till exempel läsning.

– Cylinder (CYL):Det här värdet motsvarar hur mycket korrigering din astigmatism behöver. Om det här fältet är tomt behöver du ingen

– AXIS (AX):Detta anger cylinderns placering/vinkel och är mellan 0 och 180 grader.

– Pupillary distance (PD):This figure indicates the distance between your pupils. Use our pupillary distance tool if you need to find it out.

– Pupillavstånd (PD):Även kallat pupilldistans. Detta mått talar om avståndet mellan dina pupiller. Använd vårt verktyg för att mäta pupilldistans här.

– Prisma:För dig som drabbas av muskelobalans i ögonen kan prismakorrigering korrigera dubbelseende (diplopi).

– Bas:Basen visar vilken riktning prismat i linserna ska ha och anges vanligen som IN, OUT, UP eller DOWN.

Som du kan se, stämmer inte alla värden på ditt recept för kontaktlinser och glasögon överens med varandra. Det är viktigt att förstå skillnaden för att undvika att bära glasögon eller linser med felaktiga recept, vilket i sin tur kan leda till besvär som suddig syn. Nu när du kan och är medveten om skillnaden mellan recept för kontaktlinser och recept för glasögon är du redo att sätta igång med just din beställning!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *