Ask the Optician

ASK NOW

Vad är Silikonhydrogel Kontaktlinser?

Vad är Blåljusglasögon

Den viktigaste utvecklingen inom kontaktlinser under de senaste åren har utan tvekan varit att öka deras syreupptagningsförmåga. Traditionella kontaktlinser, om de sitter i under en längre tid, berövar hornhinnan från att ta upp syre. Och utan syre torkar hornhinnan ut, som i sin tur kan leda till inflammation (keratit). 

Detta kan ge symptom som klåda och smärta, och i allvarligare fall försämra synen och även ge långvariga skador som ärrbildning. Så i strävan av att hitta kontaktlinser som är bekväma, går att använda under lång tid och utan att försämra syreupptagningsförmågan, har silikonhydrogel kontaktlinser blivit en storspelare.

Silikonhydrogel

Mjuka kontaktlinser tillverkades först under 60-talet, efter utvecklingen av ”hydrofila geler”, eller hydrogel. Problemen med keratit blev allt vanligare när man införde långtidsanvändning för kontaktlinser under 90-talet, eftersom allt fler människor började bära linser under allt längre tid. Detta resulterade i att många människor fick inflammationer.

De första silikonhydrogel kontaktlinserna introducerades för allmänheten 1999. Denna fantastiska nya teknologi tillät hornhinnan att uppta syre 7 gånger mer än med de traditionella linserna, vilket innebar att för första gången i historien av kontaktlinser, kunde man nu börja använda dem under längre tid utan att öka risken för en inflammation. 

Syrepermeabilitet

Högre permeabilitet hos silikon betyder att syrepermeabiliteten hos silikonhydrogel linser inte är bunden till mängden vatten i linsen. För oss betyder detta en ökad komfort och förmågan att kunna bära kontaktlinser kontinuerligt under en längre tidsperiod. Studier har även visat att eventuella inflammationer som vanligtvis brukar förekomma är betydligt mindre. 

Ögon hydratisering

Måhända att de inte är perfekta, men det går inte att förneka att silikonhydrogel representerar ett stort kliv framåt i utvecklingen inom kontaktlinser, och det är ingen tillfällighet att marknadens riktning har pekat rakt upp under ett par år för silikonhydrogel linser. 

Men fastän alla kan prova dem, så passar de inte alla, och vi rekommenderar att ni kontaktar er optiker innan ni byter kontaktlinser. 

Personer som gynnas av att bära dessa kontaktlinser är de som tenderar att bära ens linser i mer än tolv timmar om dagen, och särskilt de som tillbringar mycket tid där det är låg luftfuktighet (kontor med luftkonditionering), personer med kraftigt recept, eller yngre personer som ännu inte fått kläm på rutin och underhöll av deras kontaktlinser kommer även de gynnas, liksom alla andra som regelbundet upplever torrhet, rodnad eller något annat obehag efter en dag med traditionella kontaktlinser.

På SmartBuyGlasses håller vi ett brett utbud av de ledande märkena på lager, som Acuvue OasysPurevision 2 och Air Optix

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *