SmartBuyGlasses Användarvillkor

Användarvillkor

FORTSÄTT HANDLA
 • Detta avtal är mellan dig, personen som besöker och eller använder SmartBuyGlasses webbplats ("Du") och SmartBuyGlasses Optical Limited, ett företag etablerat i Hong Kong (Företagsreg: 36859267-000-06-11-2, registrerat på 12/F So Hong Commercial Building 41-47 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong och handlar under www.smartbuyglasses.se) ("SmartBuyGlasses").

  Webbplatsen ägs och drivs av SmartBuyGlasses. Din tillgång till och/eller användning av webbplatsen är under förutsättning att du godkänner dessa användarvillkor.

  Genom att besöka och/eller använda SmartBuyGlasses webbplats godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren måste du lämna webbplatsen omedelbart.

  SmartBuyGlasses kan komma att ändra och uppdatera webbplatsens användarvillkor. Din fortsatta användning av sidan kommer att gillas som ett godkännande av sådana ändringar.

  Vem kan använda webbplatsen?
  Webbplatsen är till för besökare som önskar veta mer om SmartBuyGlasses och för privata konsumenter som önskar handla produkter hos SmartBuyGlasses.

  Du bör läsa dessa användarvillkor tillsammans med sekretesspolicyn, vilken är införlivad i användarvillkoren genom hänvisning.

  Din Rätt Till att Använda Webbplatsen

  Under förutsättning att du följer dessa avtal och villkor så tillåter SmartBuyGlasses dig tillträde till webbplatsen för att titta runt eller för att handla ifrån webbplatsen. Du får endast använda webbplatsen för lagliga syften och på ett sätt som inte strider emot rättigheter eller hindrar en tredjepart ifrån att avnjuta webbplatsen. Du får inte störa eller på något sätt försöka störa driften av webbplatsen.
  Villkoren för denna tillåtelse ersätter helt och hållet villkor som i annat fall skulle kunna gälla webbplatsen. SmartBuyGlasses förbjuder all annan användning av webbplatsen än den tillåten under användarvillkoren.

  Immateriella Rättigheter

  Alla immateriella rättigheter på den här webbplatsen eller i webbplatsens innehåll (inklusive all upphovsrätt och varumärkesskydd) (Material) ägs av eller är licensierat till SmartBuyGlasses eller i annat fall används av SmartBuyGlasses i tillåtelse av lagen. Materialet får inte för några kommersiella eller offentliga ändamål, publiceras, postas, utsändas, distribueras eller överföras av dig eller förse en tredje part utan ett skriftligt godkännande ifrån SmartBuyGlasses. (se Varumärken) Ingenting på webbplatsen ska tolkas som ett beviljande till dig eller någon annan person att använda materialet utan ett utryckligt godkännande av SmartBuyGlasses eller ägaren av de immateriella rättigheterna till de materialen. Såvida du inte uttryckligen har tillstånd att göra detta i enlighet med användarvillkoren.

  Ytterligare Användarvillkor

  SmartBuyGlasses kan komma att publicera ytterligare användarvillkor (men inte istället för) dessa användarvillkor. Du förbinder dig att följa alla sådana ytterligare användarvillkor som kan komma att uppdateras från tid till annan. I händelse att dessa användarvillkor skiljer sig ifrån tidigare villkor skall de nyare villkoren ha företräde i den mån av inkonsekvens och enbart i de delar av webbplatsen som de nya villkoren gäller.

  Exakthet av innehåll

  SmartBuyGlasses kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontrollera och upprätthålla riktigheten av allt innehåll på webbplatsen. Men SmartBuyGlasses garanterar inte att innehållet på Webbplatsen, inklusive prisinformation på webbplatsen är korrekt, aktuell eller felfri.

  - SmartBuyGlasses förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, förbättra eller rätta till eventuella fel eller brister i någon del av innehållet och till att ändra webbplatsens material, verktyg, produkter, tjänster och priser som visas eller beskrivs på webbplatsen, när som helst och utan förvarning.

  - SmartBuyGlasses garanterar inte oavbruten eller felfri användning av webbplatsen, att fel kommer att korrigeras, eller att servern som gör webbplatsen åtkomstbar eller att filer som går att ladda hem ifrån Internet är fria ifrån infektioner, virus, maskar, Trojanska hästar eller annan kod med uppenbara destruktiva egenskaper.

  - SmartBuyGlasses tar inte ansvar för riskerna involverade i användandet av Internet.

  Rekommenderat Detaljhandelspris

  Det rekommenderade detaljhandelspriset är priset som föreslås av distributören av märkesglasögonen. Det rekommenderade detaljhandelspriset är inte obligatoriskt fastän tillverkare och distributörer kan föreslå att detaljhandelsbutiker håller sig inom ramen av deras förslag. Medan våra online priser är mycket konkurrenskraftiga inom glasögonindustrin kan vi inte garantera att det rekommenderade detaljhandelspriset alltid är högre eller lägre än priserna i en detaljhandelbutik. Dessutom på grund av att de flesta högklassiga märkesglasögonen tillverkas i Italien, så är det rekommenderade detaljhandelspriset baserat på den Europeiska växelkursen i de länderna där vår webbplats visas. Växelkurser blir uppdaterade till webbplatsen regelbundet men vi kan inte garantera riktighet varje dag.

  Vi uppmuntrar alla våra kunder att jämföra priser via olika pris prisjämförelsemotorer på nätet och via andra metoder för att göra en bra affär. Det rekommenderade Detaljhandelspriset är inte det samma som 'gatupriset' - Gatupriset kan fritt definieras som det pris som en vara säljs till på den öppna marknaden. www.smartbuyglasses.se arbetar för att kunna erbjuda de bästa priserna och ett oslagbart värde till sina kunder. Vi välkomnar meddelanden och feedback gällande prissänkningar på marknaden.

  Tredje Parts Webbsajt och Innehåll

  Som en förmån till dig kan SmartBuyGlasses, på webbsajten, länka till andra sajter drivna av andra enheter liksom nätverksinnehåll, erbjudet, uppladdat, offentliggjorts eller distribuerats av andra och andra deltagare på Sajten. ("Tredje Parts Innehåll") Om du använder dessa sajter kommer du att lämna sajten. Om du bestämmer dig för att besöka en länkad sajt eller bestämmer dig för att använda något av den Tredje Partens innehåll, gör du det på egen risk och det är din skyldighet att läsa deras användarvillkor och sekretesspolicy, samt att vidta alla säkerhetsåtgärder för att skydda dig mot virus och andra destruktiva element. SmartBuyGlasses är inte utgivare av sådant material. Sådant Tredje Parts Innehåll och all information ifrån från de länkade sajterna innefattar synpunkter, åsikter, uttalanden, erbjudanden och annat innehåll ifrån respektive användare, deltagare eller författare. SmartBuyGlasses ger inga garantier eller biträde gällande och stödjer inte någon av de länkade sajternas, Tredje Parts Innehåll eller annan information som visas på dessa sajter, likaså gäller det produkter eller tjänster som visas på dessa sajter. Inte heller användningen av Tredje Parts Innehåll eller länkar antyder att SmartBuyGlasses eller någon av Sajtens sponsorer, stöder, är ansluten med, eller har laglig rätt att använda någon varumärkessymbol, varumärke, logotyp eller upphovsrättssymbol av SmartBuyGlasses eller någon av dess dotterbolag eller filialer.

  Länka till Webbplatsen

  Alla länkar till Webbplatsen måste först skriftligen godkännas av SmartBuyGlasses innan de skapas. Detta gäller dock inte ifall (i) länken är riktad direkt till webbplatsen enbart och inte till sidor som är åtkomstbara ifrån webbplatsen (ii) länken när den aktiveras av en användare visar sidan i helskärmsläge i en fullt fungerande och navigationsbart fönster och inte i ett "fönster" på den länkade sidan och (iii) utseende, placering och andra aspekter av länken inte skapar ett falskt intryck att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter förknippas med eller är sponsrade av SmartBuyGlasses eller skadar varumärke och goodwill som förknippas med namnet och SmartBuyGlasses och dess filialers varumärken. SmartBuyGlasses förbehåller sig rätten till att när som helst efter eget gottfinnande återkalla denna rätt till länkning.

  Information som du skickar till Webbplatsen

  All information som SmartBuyGlasses ber dig att lämna till webbplatsen kommer att behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. Observera att SmartBuyGlasses kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär uppgifter (inklusive personuppgifter) som SmartBuyGlasses har erhållit ifrån ditt användande av webbplatsen. All information du skickar till webbplatsen vare sig önskad eller oönskad kommer inte att anses konfidentiell.

  Ansvarsbegränsning

  För att undvika missförstånd, ingenting i dessa användarvillkor skall påverka ett kontrakt mellan dig och SmartBuyGlasses när det gäller försäljning av varor. Utöver garantier och villkor som följer relevant lagstiftning, är uteslutning av ett avtal som skulle strida mot en lag eller påverka en del av eller få hela denna klausul att ogillas ("Ovillkorliga Villkor"), är parterna överens om att utesluta alla underförstådda villkor, villkor och garantier i förhållande till webbplatsen (vilken kan komma att innefatta garantier om tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål samt säljbarhet och titel). Utom när det gäller några Ovillkorliga Villkor så kan SmartBuyGlasses, dess koncernbolag, licensgivare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer och deras anställda, agenter, tjänstemän och direktörer inte hållas ansvariga för direkta, indirekta konsekvenser eller särskilda förluster, skador och eller avbrott i verksamheten, förlust av vinst, data, goodwill, information, informationssystem, eller för sveda och värk eller känslomässigt lidande som uppstått av användande eller oförmåga att använda webbplatsen, dess innehåll, material eller funktioner, eller för någon annan skada av något slag, vare sig i praktiken av ett kontrakt, försummelse eller annan skadegörande handling eller liknande. När det gäller överträdelser av ovillkorliga villkor av SmartBuyGlasses (exklusive ovillkorliga villkor där ansvar kanske inte är begränsat), SmartBuyGlasses begränsar sin skyldighet att, för sitt val, där överträdelsen relateras till varor, reparation eller utbyte av varan, eller där överträdelsen är relaterad till en tjänst, tillhandahållande av tjänsten igen.

  Förändringar av Webbplatsen

  - SmartBuyGlasses kan säga upp, ändra, dra in eller avbryta någon del av webbplatsen när som helts.

  - SmartBuyGlasses kan också införa begränsningar på vissa funktioner eller tjänster och/eller begränsa tillträde till delar eller till hela sajten utan föregående meddelande eller skyldighet. SmartBuyGlasses förbehåller sig rätten att avsluta din säkra inloggning och stänga av din tillgång till säkra områden på sajten efter att uppmärksammat att ni brutit mot användarvillkoren.

  Inga Undantag

  Inga undantag av SmartBuyGlasses för några överträdelser av skyldigheter som dyker upp under dessa användarvillkor skall utgöra en dispensklausul av några överträdelser och inga misslyckanden att utöva eller delvis utövats av SmartBuyGlasses av någon gottgörelse skall utgöra en dispensklausul till rätten att senare utöva denna eller annan åtgärd.

  Tillämpad Lag och Jurisdiktion

  Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Hong Kong. Domstolarna i Hong Kong har exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuella tvister som uppstått ur eller i samband med användning av sajten.

  Uppdelning

  Om någon eller några av dessa användarvillkor skulle bestämmas vara olagliga eller ogiltiga, eller på annat sätt inte gå att verkställa pga. att lagar eller jurisdiktion där dessa användarvillkor är avsedda att vara effektiva, då i den utsträckning och inom den jurisdiktionen där det villkoret är illegalt, felaktigt eller inte kan verkställas, ska den avskiljas och tas bort ifrån dessa användarvillkor och återstående villkor skall överleva och förbli i full kraft och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

  Villkor för Leverans

  Om du har svårigheter att läsa den här sidan, så måste du kontakta oss innan du gör en beställning. Genom att göra en beställning hos SmartBuyGlasses kommer du att anses ha förstått och accepterat dessa villkor och bestämmelser ("användarvillkor"). Om du har några funderingar angående dessa villkor (eller beställningsblanketten) vänligen ta upp dem med oss så fort som möjligt och i vart fall innan Du gör Din beställning.

  SmartBuyGlasses VILLKOR FÖR LEVERANS

  1. Detta avtal är mellan Dig, personen som gör beställningen av varor och använder sajten ("Dig") och SmartBuyGlasses Optical Limited, ett företag etablerat i Hong Kong (Företagsreg: 36859267-000-06-11-2, registrerat på 12/F So Hong Commercial Building 41-47 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong och handlar under www.smartbuyglasses.se) ("SmartBuyGlasses" eller "Vi").

  1.1 I dessa Villkor:
  Med "Varor" menas de produkter som ställts till förfogande av SmartBuyGlasses och som Du vill köpa, vilket indikeras av Din beställning.
  Med "Beställning" menas beställning som gjorts i enlighet med bestämmelserna i 3.1.
  Med "Sajt" menas den webbplats som ägs och drivs av SmartBuyGlasses med URL-adress http://www.smartbuyglasses.se

  2. Kundens Förpliktelser

  2.1 Genom att Skicka Din Beställning Garanterar, försäkrar och åtar du dig:

  2.1.1 att Du är 18 år eller över och inte beställer åt någon annan person.

  2.1.2 att förse detaljer som rimligen kan efterfrågas av SmartBuyGlasses för att försäkra att du har rätt att köpa en vara.

  2.1.3 att Du agerar i egenskap av enskild konsument och att Varan eller någon del av Varan inte skall användas för återförsäljning eller någonting annat än för Ditt privata bruk.

  2.1.4 att Du är auktoriserad ägare av kredit/debitkorten Du använder på Sajten.

  3. Beställning av Varor

  3.1 Beställning skall placeras:

  3.1.1 via beställningssystemet på Sajten

  3.2 Din inlämning av beställning, inskickad via webbplatsen, representerar ett anbud att köpa varorna från SmartBuyGlasses. SmartBuyGlasses kan bekräfta mottagande av detta anbud via e-post. För att undvika missförstånd; en bekräftelse om mottagande av beställningen betyder inte att SmartBuyGlasses kommer att leverera några varor till dig.

  3.3 Du kan ändra Din beställning inom 24 timmar efter att Du skickat in Din beställning till webbplatsen. Förfrågan om ändring som sker efter denna tid kan komma att avvisas av SmartBuyGlasses på sin absoluta diskretion.

  4. Begränsning av Tillhandahållande

  4.1 SmartBuyglass skall göra rimliga ansträngningar att möta de krav Du angett i din beställning. Likväl kan Vi inte garantera tillgången till Vara. Om Varan Du har beställt inte kan bli levererad till Dig, kommer SmartBuyGlasses att kontakta dig och ge Dig valet att få en ersättningsvara eller en återbetalning. Om SmartBuyGlasses inte får något svar ifrån dig, kommer SmartBuyGlasses att på sitt absoluta gottfinnande att ersätta Varan med en ersättningsvara av likvärdig kvalitet och eller specifikation eller avbryta Beställningen och göra en återbetalning.

  4.2 SmartBuyGlasses försöker säkerställa att Varor som levereras stämmer överens med de beskrivningar som finns på webbplatsen eller i vår nuvarande postorderkatalog. Medan SmartBuyGlasses försöker att se till så att det inte finns några ändringar på de varorna som skall levereras, så är Du medveten om att det kan förekomma smärre variationer av beskrivningen och eller specifikationen av Varorna som uppkommit pga. ändringar som gjorts av tillverkarna av delar som sedan formar Varan, och att du accepterar att sådana smärre variationer inte ger Dig rätten att vägra levererat gods.

  4.3 SmartBuyGlasses skall, på inrådan av sina kontrollerande optiker, ha rätten att vägra en beställning.

  5. Priser och Betalning

  5.1 Med förbehåll för punkt 5.3. Priset som betalas av dig för Varan skall vara priset som angetts på webbplatsen eller i nuvarande postorderkatalog vid samma tidpunkt som Du beställde i enlighet med dessa villkor.

  5.2 Om inte skrivet på annat sätt på webbplatsen, är priset för Varorna i svenska kronor.

  5.3 Medan SmartBuyGlasses gör rimliga ansträngningar att säkerställa riktigheten av priserna och prisrelaterad information i katalogen och på webbplatsen kan vi inte garantera att webbplatsen är felfri, eller att Du kommer att stöta på en vara som är felaktigt prissatt på webbplatsen eller i katalogen. Ifall en vara är felaktigt prissatt eller ifall priset har ändrats sedan den förra katalogen utfärdades så kommer SmartBuyGlasses att kontakta Dig och ge Dig valet att göra en beställning av varan till det rätta priset eller att avbryta beställningen och bli återbetalad pengarna som Du betalat.

  5.4 Portokostnad, paketering och leveranskostnader för alla köp är angivna på vår webbplats och i vår postorderkatalog.

  6. Leverans och Transport

  6.1 Leverans av Varor skall anses äga rum när Varan först anländer på leveransadressen som Du angett för din Beställningen.

  7. Varor som är Defekta vid Leverans
  De rättigheter som getts Dig under denna paragraf är tillägg till och ersätter inte några rättigheter Du kan komma att ha som konsument i enlighet med tillämpliga lagar, som inkluderar alla konsumentskyddslagstiftning som gäller för Ditt köp av Varorna.

  7.1 Vid leveransen av varorna måste du granska dem noga. Om några av Varorna inte matchar beskrivningen (med förbehåll för paragraf 4.2) eller verkar vara skadade eller saknas, använd då inte varorna eller varor som följer med varan du beställt och var vänlig kontakta SmartBuyGlasses via e-post och informera oss om problemet inom 5 dagar efter leveransen av varorna. Om SmartBuyGlasses (agerar rimligt) accepterar att Varorna inte stämmer överens med beskrivningen eller Varan är skadad eller saknas, kommer varorna anses "Defekta vid Leverans".

  7.2 Du måste underrätta SmartBuyGlasses omedelbart om det är några uppenbara fel på varorna som uppmärksammats under Din avhändning av Varorna. Förutsett att Du underrättar SmartBuyGlasses inom 14 dagar efter leveransen av den defekta varan kommer varan att anses vara "Defekt vid Leverans".

  7.3 Om Varorna är Defekta vid Leverans kommer SmartBuyGlasses antingen att reparera eller byta ut sådan Varor eller återbetala priset för varorna till dig.

  7.4 Om varorna är Defekta vid Leverans, samtycker du till att skicka tillbaka varorna till SmartBuyGlasses i väsentligt samma skicka som Du fick dem i, det inkluderar alla artiklar och förpackningen som åtföljer Varan.

  7.5 Med förbehåll för paragraf 7.6 skall SmartBuyGlasses betala kostnaden för porto, paketeringen och leveransen i relation till reparationen eller utbytet av alla varor som är Defekta vid Leverans och skall på skriftlig begäran ersätta de skäliga kostnader som uppstår vid tillbakaskickandet av sådana Varor.

  7.6 Du kommer att vara ansvarig för alla kostnader som berör leverans av utbytesvara (inkluderar porto, paketering och leverans) tills de returnerade varorna har tagits emot av SmartBuyGlasses.

  8. Tillverkningsfel i Varor
  De rättigheter som getts Dig under denna paragraf är tillägg till och ersätter inte några rättigheter Du kan komma att ha som konsument i enlighet med tillämpliga lagar, som inkluderar alla konsumentskyddslagstiftning som gäller för Ditt köp av Varorna.

  8.4 Om du upptäcker ett tillverkningsfel inom tolv månader av leveransen av Varorna, måste Du underrätta SmartBuyGlasses omedelbart.

  8.4.1. Om Du returnerar de defekta Varorna och anger fabrikationsfelet till SmartBuyGlasses, skall SmartBuyGlasses i enlighet med paragraf 8.4.2 med sitt absoluta gottfinnande reparera eller byta ut sådan Varor.

  8.4.2. SmartBuyGlasses skall inte reparera eller byta ut några Varor om (i) om de inte har tagit emot några defekta varor från Dig eller (ii) ifall skadorna uppstått vid missbruk av eller vid misskötsel av varorna.

  8.4.3. SmartBuyGlasses skall betala kostnaden av returneringen av paketet, portot och leverans i relation till reparation eller utbyte av någon Vara som returnerats som ett resultat av fabrikationsfel och skall på en skriftlig begäran ersätta dig den rimliga kostnaden för att skicka tillbaka de defekta Varorna.

  9. Överföring av Risken och Ägandet av Varan

  9.1 Med förbehåll för paragraf 7, ägandet av varorna skall överlämnas till Dig när varorna levererats till den leveransadress som Du angivit för din Beställning förutsatt att SmartBuyGlasses har tagit emot betalningen för dina Varor.

  9.2 Med förbehåll för paragraf 7, risken för varorna skall överlämnas till Dig när Varorna blir levererade till leveransadressen som angivits vid din Beställning av Varan.

  9.3 Vid avbeställning stannar risken kvar hos dig tills det att Varorna tagits emot av SmartBuyGlasses.

  10. Ansvar

  10.1 Inget i detta Avtal skall utesluta eller begränsa någon parts ansvar för död eller personskador till följd av den partens vårdslöshet eller bedrägeri eller för någon annat ansvar som inte enligt lag får uteslutas eller begränsas, inkluderar ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av någon konsumentskyddslagstiftning som gäller vid Ditt köp av Varor.

  10.2 Med förbehåll för Paragraf 10.1, den totala skyldigheten som SmartBuyGlasses har till Dig i enlighet med alla fodringar som uppkommer av eller i samband med en Beställning, oavsett om det gäller kontrakt, kränkning, (inklusive vårdslöshet eller överträdelse av lagstadgad skyldighet), vilseledande eller annat, får inte överstiga den total summan som mottagits av SmartBuyGlasses för Varor vilken beställningen avses.

  10.3 Med förbehåll för Paragraf 10.1, SmartBuyGlasses skall inte hållas ansvariga för förlust av kontrakt, förlust av inkomst , utebliven vinst, förlust av goodwill eller förlust av försäkringsskydd.

  10.4 Med förbehåll för Paragraf 10.1, SmartBuyGlasses skall inte hållas ansvariga för eventuella följdskador eller indirekta förluster av något slag till följd av eller i samband med detta Avtal hur det än inträffat och oavsett om det hänt under avtal, försummelse, vårdslöshet, vilseledande eller liknande. Detta undantag gäller även om SmartBuyGlasses har blivit underättade om möjligheten av sådana förluster och skador.

  10.5 Med förbehåll för Paragraf 10.1 SmartBuyGlasses skall inte hållas ansvariga där förlust eller skada uppstått från information som Du försett är felaktiga, falska, vilseledande eller att du på annat sätt har gjort en överträdelse av dessa villkor.

  10.6 Med förbehåll för Paragraf 10.1, SmartBuyGlasses tar inget ansvar för eventuell icke-standardiserad användning av Varorna såsom, till exempel vid extremsport.

  10.7 Om du upplever obehag eller problem relaterat till glasögon, solglasögon eller kontaktlinser (framförallt glasögon med styrka och kontaktlinser) som du har köpt, ska du sluta använda produkten omedelbart och uppsöka en optiker. Om inget annat uppges är försäljning och tillhandahållning av produkter till dig från SmartBuyGlasses inte ersätta nödvändigheten av råd och hjälp, vare sig det rör sig om profesionellt, medicinskt eller annat.

  11. Force Majeure
  SmartBuyGlasses skall inte hållas ansvariga för misslyckande att följa dessa avtal pga. någon handling eller händelse utom dess kontroll, inklusive men ej begränsat till naturkatastrofer, force majeure, upplopp, civila oroligheter, strejker brist på förnödenheter, stridsåtgärder, krig, sjukdom eller brand.

  12. Meddelanden
  Alla meddelanden eller annan kommunikation som skall ges under dessa villkor måste så ske skriftligen till SmartBuyGlasses via e-post, och i fråga om meddelande till Dig med förbetald post och e-post till de adresser eller annan kontaktadress lämnad vid Din Beställning. Alla meddelanden eller dokument skall anses vara mottagna, om skickade, två arbetsdagar efter att de skickats och ifall skickade via e-post, vid tiden för överföringen förutsatt att inga meddelanden om överföringsfel mottagits.

  13. Allmänna Bestämmelser

  13.1 Vid tolkning av dessa Villkor:

  13.1.1 Rubrikerna är enbart för bekvämlighet och skall inte påverka tolkningen av detta avtal och

  13.1.2 "inkluderas" menas inkluderas utan begränsningar och inkluderar skall tolkas därefter.

  13.2 Du får inte överlåta, lägga ut, sälja vidare eller på annat sätt överföra hela eller delar av Dina rätt och skyldigheter under detta Avtal.

  13.3 Dessa villkor införlivas med hänvisning till följande villkor: a) SmartBuyGlasses "100% Garanti" som publiceras på webbplatsen, b) om varorna inkluderar någon objekt som tillverkas enligt ett recept från läkare eller optiker "Ytterligare Villkor för Glasögon."

  13.4 Dessa Villkor och andra relevanta Beställningar som accepterats av SmartBuyGlasses utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal, uttalanden, löften, eller utfästelser som gjorts i relation till ämnet i sig så som beställningar (inklusive all annan information på webbsidan och/eller i SmartBuyGlasses katalog och försäljnings litteratur), och som alltid med lagstadgade rättigheterna som getts till dig som konsument. Båda parter är medvetna om att (utom ifall av ett bedrägligt vilseledande av den andra parten) de inte skall ha någon möjlighet för representation eller frist som inte är utsatt i dess Villkor eller någon annan beställning som accepterats av SmartBuyGlasses. Ingen av våra representanter, agenter eller säljare har rätt att ändra, göra tillägg i, eller avstå ifrån något av dessa villkor för SmartBuyGlasses och ingen variation, ändring, eller upphävande av dessa villkor genom person skall ha någon effekt såvida inte uttryckligen godkänt av en representant av SmartBuyGlasses till dig skriftligen.

  13.5 Misslyckanden från någon av parterna att hävda sina rättigheter i förhållande till eventuella brott mot dessa Villkor eller relevanta Beställningar vid nåt tillfälle skall inte tolkas som ett upphävande av sådana rättigheter.

  13.6 Ifall någon bestämmelse av dessa Villkor eller någon relevant Föreskrift skulle visa sig omöjlig att efterfölja så skall resterande bestämmelser fortsätta att gälla med förbehåll för sådana ändringar som kan komma att vara nödvändiga för att så nära som möjligt uppnå dessa Villkor.

  13.7 Dessa Villkor och alla relevanta föreskrifter regleras av lagen i Hong Kong och parterna härmed underställer sig till den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Hong Kong i samband med eventuella tvister som uppstår ur dem.

  Ytterligare Villkor för Glasögon

  1.1 Dessa Ytterligare Villkor och Bestämmelser ("Ytterligare Villkor") har införlivats genom hänvisning till Villkoren för Leverans i enlighet med en Föreskrift för leverans av Varor där Varor inkluderar alla objekt som tillverkats enligt ett recept från en kvalificerad läkare eller optiker (Receptbeställning).

  1.2 Genom att göra en beställning av glasögon enligt recept, accepterar du att vara bunden av dessa Ytterligare Villkor. Om Du inte förstår eller accepterar dessa Ytterligare Villkor, skall du inte beställa glasögon med styrka

  1.3 En term som används men som inte blivit definierad i dessa Ytterligare Villkor har samma mening som den som angetts i Villkoren för Leverans.

  Din försäkring i enlighet med en Receptbeställning

  2.1 Genom att göra en Receptbeställning, Garanterar, Representerar och Åtar du:

  2.1.1 att du inte är registrerad blind eller synskadad

  2.1.2 Att du är i besittning av ett skriftligt recept som gäller för de Varor som avses var Recept-Beställningen och att sådant recept har givits Dig av en registrerad läkare eller optiker ("Din Optiker") uppföljnings tester av din syn av honom eller henne inom de senaste 24 månaderna om Du är under 70 år gammal eller inom de senaste 12 månaderna om Du är över 70 år gammal och att inget rekommenderad undersökningstid har passerat.

  2.1.3 om du skickar dina egna glasögon till SmartBuyGlasses för att använda samma recept, att glasögonen som skickats till SmartBuyGlasses är gjorde från ditt skrivna recept som beskrivs i paragraf 2.1.2.

  2.1.4 att ge fullständiga, korrekta och kompletta detaljer av dina nuvarande recept (inklusive alla noteringar på receptet) eller en kopia av Ditt orginalrecept när vi ber om det och annan kontaktinformation som getts till dig av din Optiker.

  2.1.5 att Du inte ser någon anledning till varför Varorna (inklusive de Varor som hör till din Receptbeställning) inte skulle vara lämpliga för dig.

  2.1.6 Ifall ni tidigare har burit glasögon eller kontaktlinser och har upplevt några problem med glasögonen eller kontaktlinserna, att du förser SmartBuyGlasses med korrekta och fullständiga uppgifter gällande sådana problem.

  2.2 Du åtar dig att ersätta SmartBuyGlasses för kostnader, utgifter (inklusive rimliga rättsliga avgifter och kostnader), förlust, skador och skulder som uppkommer direkt eller indirekt för SmartBuyGlasses vid brott eller påstått brott av representation, garanti eller åtagande av bestämmelser i detta Användaravtal, undantaget när sådana kostnader, utgifter etc. upstår endast på grund av ett misstag från SmartBuyGlasses sida.

  att SmartBuyGlasses har rätten att göra undersökningar med avseende av beställning av glasögon med slipade glas.

  3.1 Du accepterar att, gällande beställning efter recept, att SmartBuyGlasses optiker har tystnadsplikt:

  3.1.1 för att kontakta Dig och diskutera din receptbeställning, ge råd och / eller arrangera en gratis rådfrågning med Dig eller din Optiker

  3.1.2 kontakta den registrerade läkaren eller optikern som gett Dig ditt recept för att kontrollera och / eller diskutera Ditt recept.

  3.2 om en av SmartBuyGlasses optiker skulle se det som nödvändigt eller lämpligt, kan SmartBuyGlasses som ett villkor för godkännande av Din beställning:

  3.2.1 begära att Du skickar SmartBuyGlasses orginalkopian av receptet (eller en kopia därav).

  3.2.2 begära att du kontaktar den läkare eller optiker som gett dig ditt recept för att kontrollera eller diskutera Ditt Recept.

  3.2.3 begära att Du erhåller mätningen av Ditt Pupillavstånd (för glasögon med styrka) från din läkare eller optiker och/eller

  3.2.4 begära att Du erhåller ett nytt skriftligt recept (om, genom ett exempel, receptet du lämnat tillsammans med din beställning innehåller ett senaste datum för en synkontroll som redan passerats).

  Pupillavstånd (för glasögon med styrka)

  4. SmartBuyGlasses kommer att använda ett lämpligt genomsnittligt pupillavstånd satt av SmartBuyGlasses optiker, såvida inte:

  4.1 Du skickar måtten för Ditt Pupillavstånd till oss och/eller

  4.2 en av SmartBuyGlasses optiker anser under sitt absoluta gottfinnande att det är nödvändigt för dig att erhålla ett Pupillavstånd.

  Bekräftelse av recept

  Varorna kan komma att innehålla en skriftlig bekräftelse på receptet på Varorna. Om receptet inte stämmer överens med det receptet du bifogade vid din beställning så använd då inte Varorna eller någon del av Varorna som följer med Varorna och var vänlig kontakta oss på telefon eller e-post för att informera oss om problemet.

  Villkor för Kampanjer och Erbjudanden

  Dessa ytterligare villkor ("ytterligare villkor") införlivas genom hänvisning i kampanjer och erbjudanden. Villkor i samband med en specifik kampanj eller erbjudande på hemsidan.

  1.1 Ray-Ban Polarized Gratis T-shirt Promotion Villkor

  1.1.2 En t-skjorta gåva för varje par Ray-Ban Polarized köpt.

  1.1.3 Erbjudandet gäller fram till den 31 augusti eller så långt lagret räcker.

  1.1.4 Vi är inte ansvariga för retur eller byte av t-shirt.

  1.2 Erbjudande Från Nyhetsbrev: 5% Rabatt På Sportglasögon.

  1.2.1 Kampanjkoder är giltiga på den totala kostnaden av ordern före eventuell leveranskostnad och/eller skatt/tull tillämpats.

  1.2.2 SmartBuyGlasses förbehåller sig rätten att avbryta, redigera eller förlänga kampanjer när som helst.

  1.2.3 Endast ett kampanjerbjudande per order kan användas, såvida inte kampanjinformationen säger annat.

  1.2.4 Nedan finner du detaljer för rabatten:

  1.2.4.1 Rabattkoden SPORTS5 är giltig till och med den 27 september 2014, på följande varumärken:

  Adidas, Arnette, Bolle, Bolle Kids, Calvin Klein, Carrera, Cebe, Costa Del Mar, Electric, Gucci, Iceberg, Just Cavalli, Lacoste, Maui Jim, Native, Nike, Porsche Design, Ray-Ban, Ray-Ban Junior, Rodenstock, Rudy Project, Salice, Serengeti, Smith, Spy, Tag Heuer, Von Zipper, Vuarnet, Wiley X

Anmäl dig för ett gratis, exklusivt medlemskap

Registrera Dig
ELLER
Logga in med Facebook

Exklusiva Funktioner

 • Spåra Din Beställning
 • Enkel ombeställning
 • Sparade recept
 • Expresskassa
 • Exklusiva Rabatter och Utförsäljningar
Genom att gå med i SmartBuyGlasses så godkänner du Regler och Villkor

Anmäl dig för ett gratis, exklusivt medlemskap

Vad är ditt kön?

När fyller du år?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Genom att gå med i SmartBuyGlasses så godkänner du Regler och Villkor

Anmäl dig för ett gratis, exklusivt medlemskap

Vad är ditt kön?

När fyller du år?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Genom att gå med i SmartBuyGlasses så godkänner du Regler och Villkor

Tack,

Du är redo!
Besök Medlemskap

Glömt Lösenord

Vänligen ange din e-mail nedan. Vi kommer skicka en länk så att du kan återställa ditt lösenord.
Skicka E-Mail

Problem?

Tveka inte att Kontakta oss

Glömt Lösenord

Vi har skickat ett e-mail med instruktioner för hur du återställer ditt lösenord.

Kolla din skräppost om du inte har mottagit några instruktioner inom ett par minuter.

Problem?

Tveka inte att Kontakta oss

Återställ lösenord

Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken
Spara och Logga in

Problem?

Tveka inte att Kontakta oss

STYLE FINDER

Få rekommendationer på vilka glasögon som skulle passa dig bäst.

Är du…

Kvinna

Man